शेतकरी शा स्त्रा ना मंच ची सभा दि 12/04/2019 रोजी श्री झरापकर याच्या शेतवर होणार आहे.

Please find attached PDF Brochure.